Lidmaatschap

Lid zijn bij Fanfare Oerterp is erg leuk en gezellig! Samen muziek maken is iets fantastisch. Muzikanten die deze hobby beoefenen zullen dit zeker beamen.

Bij Fanfare Oerterp kunnen we altijd nieuwe leden gebruiken, deze zijn dan ook van harte welkom.

Bij deze de uitnodiging om eens vrijblijvend op donderdagavond langs te komen in MFC De Wier in Ureterp.

Wij repeteren van 19.45 uur – 21.45 uur.

De eerste paar weken mag rustig zonder verdere verplichtingen worden meegerepeteerd zodat de sfeer kan worden geproefd. Indien het om welke reden dan ook niet is wat wordt gezocht, dan kan gewoon worden gestopt. Indien je besluit lid te worden van onze vereniging, dan zullen wij je informeren over onze contributie en “overige secundaire voorwaarden”.

Als je lid bent van onze vereniging en om welke reden dan ook je lidmaatschap wilt beëindigen, dan verwachten wij het volgende:

Binnen 2 weken na opzeggingsdatum dient het instrument, muziek, lessenaar en overige zaken die in bruikleen van Fanfare Oerterp zijn, te worden ingeleverd bij de voorzitter. In bepaalde gevallen kan in overleg met het bestuur hierover afwijkende afspraken worden gemaakt.